Питање истине – Шта је она и како је препознати – припада међу најстарије и најспорније филозофске теме. Неки филозофи вјерују да су апстрактна математичка правила облик апсолутне истине. Други пак вјерују да апсолутна истина не постоји, већ само релативна истина која одражава начин гледања појединаца и појединих култура – то јест да је »човјек мјера свих ствари«.  Прочитајте шта филозофи мисле о истини.

  • “Човјек се рађа слободан, а по свуда је у ланцима.” Жан Жак Русо

sokrat

magister