Проблем слободне воље – што је и главна тема многих религија – врти се око питања шта управља нашим животом. Можемо ли сами одлучивати о својим чинима или је наше ђеловање ограничено претходним збивањима (како тврде присталице детерминизма) или Божјом вољом (како тврди учење о предестинацији)?

  • “Човјек се ствара сам.” Жан Пол Сартр

magister