У филозофији је логика поступак разабирања доброг од лошег начина размишљања. Један ће нам класични Аристотелов примјер приказати како се из двије премисе (претпоставке) даде извести ваљан закључак. Из тврдњи »Сократ је човјек« и »Сви су људи смртни« слиједи: »Сократ је смртан«.

  • “Без закона нема ни слободе.” Џон Лок

magister