Полазећи од потребе савременог развоја, који се првенствено базира на образовању, континуираном стручном усавршавању и доживотном учењу, настала је 2006. године, идеја да се оснује студио за савремену едукацију, маркетинг и информатичке услуге ”Магистер”. Све већа потреба за образованим и стручним кадром, који може да прати и прилагођава се новонасталим променама на пољу друштвеног и технолошког развоја, довела је до рађања идеје да се на модеран и савремен начин, помогне људима да поред формалног образовања које стичу или су већ стекли у редовним образовним институцијама, оствари овај циљ. Инвестирање у образовање представља инвестирање у развој индивидуалне личности, чиме се доприноси и свеукупном напретку заједнице у којој се живи и ради.

Ми смо млади високообразовани кадар Србије, сертификован од стране Еморy Университy оф Атланта , УСА; Лангуаге Институте оф Атланта, УСА; Оxфорд Семинарс, Цанада; Тхе Урбан Леагуе оф Греатер Атланта, способљен да пренесе знања из разних научних дисциплина и области, да образује и обучава људе за рад и даље школовање, у разним областима професионалног живота.

Искуство у подучавању, као и едукација о савременим методама пословања, нашег тима предавача, гарантује успех у остваривању плана и програма курсева које нудимо. Негујемо увођење нових, савремених метода савлађивања програма, уз психолошку подршку наших стручњака, напредније и занимљивије стицање знања, уз интерактиван однос ученик-предавач.

Програми су организовани на начин да су координисани са потребама сваког полазника.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Са поносом се можемо похвалити да је припрема за пријемне и матурске испите наш „Бренд“.

Просечни број бодова од 18,6 и подршка коју нудимо свим ученицима, препоруке које су написали многобројни родитељи, јесу показатељ нашег успеха, стручности и компетенције.

Пријемни испити представљају улазницу за виши ниво образовања, а конципирани су тако да испитују целокупан ниво знања, који је стечен током претходног школовања. Уважавајући индивидуалност сваког полазника, његове потребе и степен знања, конципиран је програм који ће омогућити сваком полазнику да што лакше прескочи ову значајну препреку на путу даљег образовања. Тим предавача студија ’’Магистер’’, помоћиће ученицима основних и средњих школа, да синтетизују постојећа знања, како би показали најбоље резултате на тесту. Досадашње искуство у раду и резултати на пријемним испитима наших полазника, гарант су успеха и будућих генерација ученика.

СЕМИНАРИ

Семинари су значајан облик стручног усавршавања, који представља све већу потребу у друштвима динамичног развоја. Специфична знања и нове методе рада, које захтевају промене, неопходан су услов бољег и продуктивнијег рада и пословања. Семинари су и значајна надоградња иницијалног образовања, који омогућавају да се акумулирана знања стечена кроз праксу, пренесу заинтересованим странама у циљу квалитетнијег професионалног развоја. У том смислу, студио ’’Магистер’’ нуди низ семинара, које држе стручњаци из разних области професионалне делатности: информационе технологије, психологија, медицина, екологија,

педагогија, менадзмент… Дугогодишње искуство наших предавача, које су стекли радом у земљи и иностранству, омогућиће да се упознате са најновијим трендовима и токовима из поменутих области, а њихова знања су гарант полазницима за напредак у својој професији.

СТУДЕНТИ

Како нашем друштву мањка високообразовани кадар, који ће бити носилац будућег развоја земље, посебну пажњу посвећујемо студентима, како би на најлакши начин пребродили период студирања. Кроз индивидуални и групни рад, тим предавача студија ’’Магистер’’, омогућиће студентима да кроз савремен приступ и кроз савремене методе рада, значајно приближи одређену проблематику везану за студирање, што ће учинити да испити постану формалност. У односу према студентима, огледа се и наш однос према будућности, те студио ’’Магистер’’, настоји да кроз подршку студентској популацији, да свој допринос и бржем развоју нашег друштва.