Polazeći od potrebe savremenog razvoja, koji se prvenstveno bazira na obrazovanju, kontinuiranom stručnom usavršavanju i doživotnom učenju, nastala je 2006. godine, ideja da se osnuje studio za savremenu edukaciju, marketing i informatičke usluge ”Magister”. Sve veća potreba za obrazovanim i stručnim kadrom, koji može da prati i prilagođava se novonastalim promenama na polju društvenog i tehnološkog razvoja, dovela je do radjanja ideje da se na moderan i savremen način, pomogne ljudima da pored formalnog obrazovanja koje stiču ili su već stekli u redovnim obrazovnim institucijama, ostvari ovaj cilj. Investiranje u obrazovanje predstavlja investiranje u razvoj individualne ličnosti, čime se doprinosi i sveukupnom napretku zajednice u kojoj se živi i radi.

Mi smo mladi visokoobrazovani kadar Srbije, sertifikovan od strane Emory University of Atlanta , USA; Language Institute of Atlanta, USA; Oxford Seminars, Canada; The Urban League of Greater Atlanta, sposobljen da prenese znanja iz raznih naučnih disciplina i oblasti, da obrazuje i obučava ljude za rad i dalje školovanje, u raznim oblastima profesionalnog života.

Iskustvo u podučavanju, kao i edukacija o savremenim metodama poslovanja, našeg tima predavača, garantuje uspeh u ostvarivanju plana i programa kurseva koje nudimo. Negujemo uvođenje novih, savremenih metoda savlađivanja programa, uz psihološku podršku naših stručnjaka, naprednije i zanimljivije sticanje znanja, uz interaktivan odnos učenik-predavač.

Programi su organizovani na način da su koordinisani sa potrebama svakog polaznika.

PRIJEMNI ISPITI

Sa ponosom se možemo pohvaliti da je priprema za prijemne i maturske ispite naš „Brend“.

Prosečni broj bodova od 18,6 i podrška koju nudimo svim učenicima, preporuke koje su napisali mnogobrojni roditelji, jesu pokazatelj našeg uspeha, stručnosti i kompetencije.

Prijemni ispiti predstavljaju ulaznicu za viši nivo obrazovanja, a koncipirani su tako da ispituju celokupan nivo znanja, koji je stečen tokom prethodnog školovanja. Uvažavajući individualnost svakog polaznika, njegove potrebe i stepen znanja, koncipiran je program koji će omogućiti svakom polazniku da što lakše preskoči ovu značajnu prepreku na putu daljeg obrazovanja. Tim predavača studija ’’Magister’’, pomoćiće učenicima osnovnih i srednjih škola, da sintetizuju postojeća znanja, kako bi pokazali najbolje rezultate na testu. Dosadašnje iskustvo u radu i rezultati na prijemnim ispitima naših polaznika, garant su uspeha i budućih generacija učenika.

SEMINARI

Seminari su značajan oblik stručnog usavršavanja, koji predstavlja sve veću potrebu u društvima dinamičnog razvoja. Specifična znanja i nove metode rada, koje zahtevaju promene, neophodan su uslov boljeg i produktivnijeg rada i poslovanja. Seminari su i značajna nadogradnja inicijalnog obrazovanja, koji omogućavaju da se akumulirana znanja stečena kroz praksu, prenesu zainteresovanim stranama u cilju kvalitetnijeg profesionalnog razvoja. U tom smislu, studio ’’Magister’’ nudi niz seminara, koje drže stručnjaci iz raznih oblasti profesionalne delatnosti: informacione tehnologije, psihologija, medicina, ekologija,

pedagogija, menadzment… Dugogodišnje iskustvo naših predavača, koje su stekli radom u zemlji i inostranstvu, omogućiće da se upoznate sa najnovijim trendovima i tokovima iz pomenutih oblasti, a njihova znanja su garant polaznicima za napredak u svojoj profesiji.

STUDENTI

Kako našem društvu manjka visokoobrazovani kadar, koji će biti nosilac budućeg razvoja zemlje, posebnu pažnju posvećujemo studentima, kako bi na najlakši način prebrodili period studiranja. Kroz individualni i grupni rad, tim predavača studija ’’Magister’’, omogućiće studentima da kroz savremen pristup i kroz savremene metode rada, značajno približi odredjenu problematiku vezanu za studiranje, što će učiniti da ispiti postanu formalnost. U odnosu prema studentima, ogleda se i naš odnos prema budućnosti, te studio ’’Magister’’, nastoji da kroz podršku studentskoj populaciji, da svoj doprinos i bržem razvoju našeg društva.