Једна глинена плочица која је пронађена у ископинама старог Вавилона (данашњи Ирак) и која датира из периода од око 700 година пре наше ере представља најстарију (и вероватно прву) мапу света коју је човек икада направио. На овој плочици од глине текстуално (клинастим писмом) и специфичним цртежима, својеврсним картографским ознакама, приказани су и описани тадашњој цивилизацији познати делови света који су се налазили ван граница старог Вавилонског царства. Иако невешти и примитивни, цртежи и описи других делова света сведоче да су и у најстарије време људи желели да спознају границе света и да су кроз бројне походе настојали да у томе успеју.

magister