Kursevi

Vidi sve

Engleski jezik

S posebnim ponosom, izdvajamo kurseve engleskog jezika. Savremeni svet sa neverovatnim usponom novih tehnologija u svim sferama života, nemoguće je shvatiti bez znanja engleskog jezika. On se jednostavno nametnuo kao potreba od najobičnije komunikacije... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta

Nemački i ruski jezik

Pored engleskog jezika, kao nezaobilaznog u svetskoj komunikaciji, poslednjih godina, u sve većoj ekspanziji su i nemački jezik iz grupe germanskih jezika i ruski jezik iz grupe slovenskih jezika. Može se reći da pored engleskog, ovim jezicima govori ... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta

Latinski jezik

Iako se smatra mrtvim jezikom i nije više u upotrebi u komunikaciji medju ljudima, latinski jezik, kojim su nekada govorili samo najobrazovaniji ljudi svog doba, i dalje je nezaobilazan u mnogim naučnim oblastima. To proizilazi iz činjenice da su neka ... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta