Налазите се у соби са 3 прекидача. У другој соби се налазе 3 сијалице. Зна се да
сваки прекидач пали тачно једну сијалицу и да је сваку сијалицу могуће упалити неким
прекидачем. Смете да искористите прекидаче, а затим само једном да уђете у собу
са сијалицама, и одредите који прекидач пали коју. Знате ли како? :)

magister

Leave a Comment