Баш као и религија, и филозофија покушава објаснити мистерије свијета и људског постојања, но за разлику од религије, која почива на вјери, филозофија проблемима – примјерице питањима моралне дужности и слободне воље – приступа са стајалишта рационалног размишљања.

  • “Мислим, дакле постојим.” Рене Декарт

magister