Српски језик

За пријаву

Српски језик
Упис у току:
Време трајања : 90 минута
Предмет: Српски језик
Телефон : 066/208-299
Фах:
Емаил : office@magister.rs

Национални језици и даље представљају основу идентитета сваке нације, те у том смислу, ни српски језик не чини изузетак. Језик, као основно средство комуникације међу људима, има мноштво варијанти, а особине српског језика, сврставају га у групу словенских језика, индоевропске породице народа. Познавање матерњег језика, представља основ наше опште културе, али и основ за сва друга знања која стичемо током живота.

Студио ’’Магистер’’, нуди курсеве српског језика, који прате програм за извођење наставе српског језика у основним и средњим школама, као и посебне курсеве за студенте Филолошког факултета, одсек Српски језик и књижевност.

Млад и стручан тим наших предавача, објасниће вам све области везане за упознавање са језиком који свакодневно користимо: морфологија, синтакса, граматика, фонетика… Такође, како програм српског језика за средње школе ставља акценат на књижевност, наши предавачи су апсолутно оспособљени да пренесу знања и упознају вас са књижевном литературом, како домаћом, тако и иностраном, преведеној на српски језик.

Модеран приступ језику, савремена наставна средства, омогућиће да лакше савладате језичку проблематику.

Назив предмета Предмет Време
Српски језик за основце
Српски језик за средњошколце