Srpski jezik

Za prijavu

Srpski jezik
Upis u toku:
Vreme trajanja : 90 minuta
Predmet: Srpski jezik
Telefon : 066/208-299
Fax:
Email : office@magister.rs

Nacionalni jezici i dalje predstavljaju osnovu identiteta svake nacije, te u tom smislu, ni srpski jezik ne čini izuzetak. Jezik, kao osnovno sredstvo komunikacije među ljudima, ima mnoštvo varijanti, a osobine srpskog jezika, svrstavaju ga u grupu slovenskih jezika, indoevropske porodice naroda. Poznavanje maternjeg jezika, predstavlja osnov naše opšte kulture, ali i osnov za sva druga znanja koja stičemo tokom života.

Studio ’’Magister’’, nudi kurseve srpskog jezika, koji prate program za izvođenje nastave srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama, kao i posebne kurseve za studente Filološkog fakulteta, odsek Srpski jezik i književnost.

Mlad i stručan tim naših predavača, objasniće vam sve oblasti vezane za upoznavanje sa jezikom koji svakodnevno koristimo: morfologija, sintaksa, gramatika, fonetika… Takođe, kako program srpskog jezika za srednje škole stavlja akcenat na književnost, naši predavači su apsolutno osposobljeni da prenesu znanja i upoznaju vas sa književnom literaturom, kako domaćom, tako i inostranom, prevedenoj na srpski jezik.

Moderan pristup jeziku, savremena nastavna sredstva, omogućiće da lakše savladate jezičku problematiku.

Naziv predmeta Predmet Vreme
Srski jezik za osnovce
Srpski jezik za srednjoškolce