Немачки и руски језик

За пријаву

Други језици
Упис у току:
Време трајања : 90 минута
Предмет: Немачки и руски језик
Телефон : 066/208-299
Фах:
Емаил : office@magister.rs

Поред енглеског језика, као незаобилазног у светској комуникацији, последњих година, у све већој експанзији су и немачки језик из групе германских језика и руски језик из групе словенских језика. Може се рећи да поред енглеског, овим језицима говори скоро 1/3 човечанства.

Богата историја и култура народа који говоре овим језицима, намеће потребу људима ван њиховог говорног подручија, а који желе да се упознају са истим, да почну да уче ове невероватно занимљиве и корисне језике, на којима су написана нека од највећих дела светске књижевности или написани радови из многих научних области. Такође, економска експанзија ових земаља, проширује ову потребу и на сферу пословања и бизниса.

Курсеви су прилагођени нивоу постојећих знања, а постоји и могућност индивидуалног рада са полазницима. Нудимо следеће курсеве из наведених језика:

Почетни курс (A 1/1, A 1/2);

Нижи средњи курс (A 2/1, A 2/2);

Средњи курс (B 1/1, B 1/2);

Виши средњи курс (B 2/1, B 2/2);

Напредни курс (C 1/1, C 1/2)

Назив предмета Предмет Време
Немачки језик
Француски језик
Шпански језик
Руски језик