Nemački i ruski jezik

Za prijavu

Drugi jezici
Upis u toku:
Vreme trajanja : 90 minuta
Predmet: Nemački i ruski jezik
Telefon : 066/208-299
Fax:
Email : office@magister.rs

Pored engleskog jezika, kao nezaobilaznog u svetskoj komunikaciji, poslednjih godina, u sve većoj ekspanziji su i nemački jezik iz grupe germanskih jezika i ruski jezik iz grupe slovenskih jezika. Može se reći da pored engleskog, ovim jezicima govori skoro 1/3 čovečanstva.

Bogata istorija i kultura naroda koji govore ovim jezicima, nameće potrebu ljudima van njihovog govornog područija, a koji žele da se upoznaju sa istim, da počnu da uče ove neverovatno zanimljive i korisne jezike, na kojima su napisana neka od najvećih dela svetske književnosti ili napisani radovi iz mnogih naučnih oblasti. Takodje, ekonomska ekspanzija ovih zemalja, proširuje ovu potrebu i na sferu poslovanja i biznisa.

Kursevi su prilagođeni nivou postojećih znanja, a postoji i mogućnost individualnog rada sa polaznicima. Nudimo sledeće kurseve iz navedenih jezika:

Početni kurs (A 1/1, A 1/2);

Niži srednji kurs (A 2/1, A 2/2);

Srednji kurs (B 1/1, B 1/2);

Viši srednji kurs (B 2/1, B 2/2);

Napredni kurs (C 1/1, C 1/2)

Naziv predmeta Predmet Vreme
Nemački jezik
Francuski jezik
Španski jezik
Ruski jezik