Matematika

Za prijavu

Matematika
Upis u toku:
Vreme trajanja : 90 minuta
Predmet: Matematika
Telefon : 066/208-299
Fax:
Email : office@magister.rs

’’Pri obučavanju dece neophodno je težiti ka tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev’’, govorio je jedan od najvećih filozofa Imanuel Kant.

Polazeći od ovog stanovišta, studio ’’Magister’’, nudi svojim polaznicima obuku, koja će ih osposobiti da stečena matematička znanja mogu primeniti u svim oblastima života.

Mlad i stručan tim studija ’’Magister’’, apsolutno je posvećen cilju da svoja znanja prenese slušaocima, što će doprineti boljem razumevanju mesta i uloge matematike, kako u nauci, tako i u svakodnevnom životu.

Program matematičkih kurseva u potpunosti prati program za izvođenje nastave matematike u osnovnim i srednjim školama, dok kursevi matemetike za fakultete prate posebni specijalizovani programi. Kursevi pokrivaju sve matematičke oblasti: geometrija, algebra, analiza, aritmetika, kombinatorika, teorija skupova, statistika… Svaki kurs je prilagodjen nivou i stepenu postojećih matematičkih znanja polaznika, a postoji i mogućnost dopunskog rada kroz individualne časove.

Naziv predmeta Predmet Vreme
Matematika za osnovce
Matematika za srednjoskolce
Matematika za studente