Математика

За пријаву

Математика
Упис у току:
Време трајања : 90 минута
Предмет: Математика
Телефон : 066/208-299
Фах:
Емаил : office@magister.rs

’’При обучавању деце неопходно је тежити ка томе да се код њих постепено сједињује знање са умењем. Изгледа да је од свих наука једино математика способна да у потпуности задовољи овај захтев’’, говорио је један од највећих филозофа Имануел Кант.

Полазећи од овог становишта, студио ’’Магистер’’, нуди својим полазницима обуку, која ће их оспособити да стечена математичка знања могу применити у свим областима живота.

Млад и стручан тим студија ’’Магистер’’, апсолутно је посвећен циљу да своја знања пренесе слушаоцима, што ће допринети бољем разумевању места и улоге математике, како у науци, тако и у свакодневном животу.

Програм математичких курсева у потпуности прати програм за извођење наставе математике у основним и средњим школама, док курсеви матеметике за факултете прате посебни специјализовани програми. Курсеви покривају све математичке области: геометрија, алгебра, анализа, аритметика, комбинаторика, теорија скупова, статистика… Сваки курс је прилагођен нивоу и степену постојећих математичких знања полазника, а постоји и могућност допунског рада кроз индивидуалне часове.

Назив предмета Предмет Време
Математика за основце
Математика за средњошколце
Математика за студенте