Latinski jezik

Za prijavu

Upis u toku:
Vreme trajanja : 90 minuta
Predmet: Latinski jezik
Telefon : 066/208-299
Fax:
Email : office@magister.com

Iako se smatra mrtvim jezikom i nije više u upotrebi u komunikaciji medju ljudima, latinski jezik, kojim su nekada govorili samo najobrazovaniji ljudi svog doba, i dalje je nezaobilazan u mnogim naučnim oblastima. To proizilazi iz činjenice da su neka od najvrednijih dela antike i srednjeg veka na Zapadu, napisana upravo ovim jezikom. I danas, mnoge grane nauke, posebno iz oblasti medicine i prava, koriste latinske termine, kako bi označili pojedine pojmove iz svoje struke.

Kurs latinskog jezika u studiju ’’Magister’’, posebno je namenjen učenicima gimnazija prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera, kao i učenicima srednjih medicinskih škola. Kurs prati nastavni plan i program za izvodjenje nastave latinskog jezika u ovim školama.

Modernim pristupom materiji, savremenim nastavnim sredstvima, tim naših stručnjaka, omogućiće vam da lako savladate i usavršite znanje latinskog jezika.

Naziv predmeta Predmet Vreme
Latinski jezik