Латински језик

За пријаву

Упис у току:
Време трајања : 90 минута
Предмет: Латински језик
Телефон : 066/208-299
Фах:
Емаил : office@magister.com

Иако се сматра мртвим језиком и није више у употреби у комуникацији међу људима, латински језик, којим су некада говорили само најобразованији људи свог доба, и даље је незаобилазан у многим научним областима. То произилази из чињенице да су нека од највреднијих дела антике и средњег века на Западу, написана управо овим језиком. И данас, многе гране науке, посебно из области медицине и права, користе латинске термине, како би означили поједине појмове из своје струке.

Курс латинског језика у студију ’’Магистер’’, посебно је намењен ученицима гимназија природно-математичког и друштвено-језичког смера, као и ученицима средњих медицинских школа. Курс прати наставни план и програм за извођење наставе латинског језика у овим школама.

Модерним приступом материји, савременим наставним средствима, тим наших стручњака, омогућиће вам да лако савладате и усавршите знање латинског језика.

Назив предмета Предмет Време
Латински језик