Hemija

Za prijavu

Hemija
Upis u toku:
Vreme trajanja : 90 minuta
Predmet: Hemija
Telefon : 066/208-299
Fax:
Email : office@magister.rs

Napor da se dođe do saznanja od čega je sastavljena supstanca, dovela je donastanka hemije, nauke koja se bavi proučavanjem građe, osobina i promena supstanci. Neuspevajući da odgonetnu ovo važno pitanje, kojim su se bavili još prvobitni filozofi, dugo je vladalo mišljenje da su sve stvari sastavljene od četiri osnovna elementa: vode, vatre, zemlje i vazduha. Iako su još filozofi Leukip i Demokrit otkrili da se supstanca sastoji od atoma, bilo je potrebno još mnogo vremena da se njihova teorija potvrdi. Kada je to i učinjeno, bio je to neverovatan doprinos nauci koji je doveo do neverovatnog progresa u današnje vreme.

Da bi ste otkrili zakone na kojima počiva hemija, studio ’’Magister’’, vam nudi kurseve kojima ćete znatno unaprediti nivo znanja iz ove oblasti. Organska hemija, neorganska hemija, biohemija, fizička hemija…samo su neke od oblasti koje pokrivaju naši kursevi. Naš tim preneće vam sva raspoloživa znanja, kako bi ste na najbolji način shvatili ovu oblast.

Kurs hemije je posebno namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima, ali i svim ostalim licima koji se bave nekom oblašću vezanoj za specifična znanja iz hemije. U zavisnosti od stepena postojećih znanja, nudimo i mogućnost individualnog rada.

Naziv predmeta Predmet Vreme
Hemija za osnovce
Hemija za srednjoškolce