Engleski jezik

Za prijavu

Engleski jezik
Upis u toku:
Vreme trajanja : 90 minuta
Predmet: Engleski jezik
Telefon : 066/208-299
Fax:
Email : office@magister.rs

S posebnim ponosom, izdvajamo kurseve engleskog jezika. Savremeni svet sa neverovatnim usponom novih tehnologija u svim sferama života, nemoguće je shvatiti bez znanja engleskog jezika. On se jednostavno nametnuo kao potreba od najobičnije komunikacije i elementarnog sporazumevanja do korišćenja računarskih programa.

Kurseve engleskog jezika u studiju ’’Magister’’, izvodi tim mladih stručnjaka iz ove oblasti, koji će vam na moderan i pristupačan način, modernim nastavnim sredstvima, omogučiti da savladate jezik.

Ono što posebno ističemo je saradnja sa Language Institute of Atlanta po čijim sertifikovanim programima radimo i po kojima su naši saradnici i stekli diplomu kvalifikovanih predavača. Takođe, po završetku kursa, postoji i mogućnost stručnog usavršavanja u SAD, na pomenutom institutu.

Kursevi su prilagođeni nivou postojećih znanja, a postoji i mogućnost individualnog rada sa polaznicima. Nudimo:

Početni kurs (A 1/1, A 1/2) – osposobljava vas za jednostavnu komunikaciju u svakodnevnim situacijama;

Niži srednji kurs (A 2/1, A 2/2) – osposobljava vas da započnete, pratite i završite konverzaciju sa drugima;

Srednji kurs (B 1/1, B 1/2) – osposobljava vas za snalaženje u brojnim privatnim situacijama i razgovor o mnogim stvarima;

Viši srednji kurs (B 2/1, B 2/2) – osposobljava vas za uspešno komuniciranje u složenijim situacijama i komunikaciji prilikom telefonskog razgovora;

Napredni kurs (C 1/1, C 1/2) – osposobljava vas za tečnu, odgovarajuću i dobro organizovanu komunikaciju, sa jasnim i razumljivim izražavanjem

Naziv predmeta Predmet Vreme
Kurs engleskog jezika