Атом (грчки άτομον – недељив) је најмањи делић који испољава све особине хемијског елемента. Атом се састоји од 3 типа субатомских честиц... Види више