Због постигнућа на матурским и пријемним испитима Магистер је проглашн за фирму од поверења за 2017. и 2018. и 2019. годину, као и елитну фирму за 201... Види више