“Nije mi žao što su ukrali moje ideje, već što nisu imali svoje”   Nikola Tesla “Inteligencija je mogućnost prilagođavanja promjenama”   Stiven Hoking “Znanje je svjetlost koje osvjetljava naš put kroz život”   Mihajlo Pupin “... Vidi više