Nije poznato kad se rodila filozofija. Zapadnjačka tradicija njezin početak veže uz starogrčke mislioce, u prvom redu Platona i Aristotela, od 500. pr. Kr. pa nadalje. Platonova i Aristotelova razmišljanja o logici, prirodoslovlju, klasifikaciji, eti... Vidi više

Baš kao i religija, i filozofija pokušava objasniti misterije svijeta i ljudskog postojanja, no za razliku od religije, koja počiva na vjeri, filozofija problemima – primjerice pitanjima moralne dužnosti i slobodne volje – pristupa sa stajališta ... Vidi više

U filozofiji je logika postupak razabiranja dobrog od lošeg načina razmišljanja. Jedan će nam klasični Aristotelov primjer prikazati kako se iz dvije premise (pretpostavke) dade izvesti valjan zaključak. Iz tvrdnji »Sokrat je čovjek« i »Svi su l... Vidi više

Pitanje istine – Šta je ona i kako je prepoznati – pripada među najstarije i najspornije filozofske teme. Neki filozofi vjeruju da su apstraktna matematička pravila oblik apsolutne istine. Drugi pak vjeruju da apsolutna istina ne postoji, već samo... Vidi više

Problem slobodne volje – što je i glavna tema mnogih religija – vrti se oko pitanja šta upravlja našim životom. Možemo li sami odlučivati o svojim činima ili je naše djelovanje ograničeno prethodnim zbivanjima (kako tvrde pristalice determini... Vidi više

Etika ili moralna filozofija – filozofska je disciplina koja istražuje kako ljudi stvaraju moralne sustave i razlikuju dobro od zla. Je li izvor kreposnog ponašanja osjećaj dužnosti prema Bogu ili vlastitog unutrašnjeg osjećaja? Etičke istine nis... Vidi više