PRIJEMNI ISPITI

Sa ponosom se možemo pohvaliti da je priprema za prijemne i maturske ispite naš „Brend“.

Prosečni broj bodova od 18,6 i podrška koju nudimo svim učenicima, preporuke koje su napisali mnogobrojni roditelji, jesu pokazatelj našeg uspeha, stručnosti i kompetencije.

Možemo konstatovati da skoro svi učenici koji pohađaju pripremu za prijemne dolaze putem preporuke. Učenici dolaze iz svih krajeva grada. Ispostavilo se da razdaljina nekada veća i od 30 km ne predstavlja problem da učenici redovno i na vreme pohađaju pripremu koja im pomaže da sagrade i ojačaju osnove matematike. To je ključ visoke ocene znanja naših učenika i u srednjoj školi.

Prijemni ispiti predstavljaju ulaznicu za viši nivo obrazovanja, a koncipirani su tako da ispituju celokupan nivo znanja, koji je stečen tokom prethodnog školovanja. Uvažavajući individualnost svakog polaznika, njegove potrebe i stepen znanja, koncipiran je program koji će omogućiti svakom polazniku da što lakše preskoči ovu značajnu prepreku na putu daljeg obrazovanja. Tim predavača studija ’’Magister’’, pomoćiće učenicima osnovnih i srednjih škola, da sintetizuju postojeća znanja, kako bi pokazali najbolje rezultate na testu. Dosadašnje iskustvo u radu i rezultati na prijemnim ispitima naših polaznika, garant su uspeha i budućih generacija učenika.

Send us a message