Časovi

Matematika

’’Pri obučavanju dece neophodno je težiti ka tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev’’, govorio je jedan od najvećih filozofa Imanu... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta
Prijavi se

Fizika

’’Dajte mi čvrstu tačku u prostoru i pomeriću Zemlju’’, Arhimed. Osnovni preduslov čovekove borbe sa prirodom, bilo je saznanje o osnovnim svojstvima prirodnih tela i pojava. Kako je čitav svet nastao od materije, njeno kretanje kroz prostor ... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta

Hemija

Napor da se dođe do saznanja od čega je sastavljena supstanca, dovela je donastanka hemije, nauke koja se bavi proučavanjem građe, osobina i promena supstanci. Neuspevajući da odgonetnu ovo važno pitanje, kojim su se bavili još prvobitni filozofi, ... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta

Srpski jezik

Nacionalni jezici i dalje predstavljaju osnovu identiteta svake nacije, te u tom smislu, ni srpski jezik ne čini izuzetak. Jezik, kao osnovno sredstvo komunikacije među ljudima, ima mnoštvo varijanti, a osobine srpskog jezika, svrstavaju ga u grupu slo... Vidi više

  • Upis u toku:
  • Vreme trajanja: 90 minuta