Часови

Хемија

Напор да се дође до сазнања од чега је састављена супстанца, довела је донастанка хемије, науке која се бави проучавањем грађе, особина и пр... Види више

  • Упис у току:
  • Време трајања: 90 минута