d

Сликар Јов Василијевич Цар Душан са грбовима српских земаља, око 1750.

Украјински сликар Јов Васиљевич и Василије Романович долазе у централне области Карловачке митрополије у првој половини 18. века. На позив патријарха Арсенија 4. Јовановића, Василијевич прелази у Сремске Карловце, митрополијско седиште, где оснива сликарску школу у којој је образована прва генерација српских барокних сликара. Ликовна пракса Јова Василијевича сматрана је званичном уметношћу Карловачке митрополије.

Народни музеј Србије, 2018. година.
———————————————————————————————————————
Slikar Jov Vasilijevič Car Dušan sa grbovima srpskih zemalja, oko 1750.

Ukrajinski slikar Jov Vasiljevič i Vasilije Romanovič dolaze u centralne oblasti Karlovačke mitropolije u prvoj polovini 18. veka. Na poziv patrijarha Arsenija 4. Jovanovića, Vasilijevič prelazi u Sremske Karlovce, mitropolijsko sedište, gde osniva slikarsku školu u kojoj je obrazovana prva generacija srpskih baroknih slikara. Likovna praksa Jova Vasilijeviča smatrana je zvaničnom umetnošću Karlovačke mitropolije.

Narodni muzej Srbije, 2018. godina.

magister