Nikola_Tesla

Од свих “сила трења”, она која највише успорава људски напредак је незнање.
– Никола Тесла
——————————————————————————————-
Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje.
– Nikola Tesla

Magister