ПОНОСНО ИСТИЧЕМО ДА ЈЕ МАГИСТЕР ПРОГЛАШЕН ЗА ФИРМУ ОД ПОВЕРЕЊА И ЗА 2017. и 2018. ГОДИНУ СЕРТИФИКАТОМ МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА.

magister