0-02-04-48c05f6575e4125ba4a908f5af93abc64698e20937184527558d8e0a42f6f11f_c06ab542

Константин Велики, 4. век, Ниш
Народни музеј Београд, Србија

Бронзани позлаћени потрет Константина Великог, рођеног око 283. године у Најсу (Нишу), нађен је 1900. године приликом градње моста на Нишави. Сматра се да је настао око 325. године.

Млађи, енергични мушкарац, са царском дијадемом на глави, представа је императора у тријумфу. Лик улива поштовање – одаје војничку снагу, мудрост, моћ и непобедивост, уз визионарски поглед, слично чувеном војсковођи Александру Великом. Портретом је дефинисан лик императора нове светске монархије, величанственост његовог божанског лица, апсолутно господарење природом, историјом и људима.

—————————————————————————————————————————–

Konstantin Veliki, 4. vek, Niš
Narodni muzej Beograd, Srbija

Bronzani pozlaćeni potret Konstantina Velikog, rođenog oko 283. godine u Najsu (Nišu), nađen je 1900. godine prilikom gradnje mosta na Nišavi. Smatra se da je nastao oko 325. godine.

Mlađi, energični mupkarac, sa carskom dijademom na glavi, predstava je imperatora u trijumfu. Lik uliva poštovanje – odaje vojničku snagu, mudrost, moć i nepobeivost, uz vizionarski pogled, slično čuvenom vojskovođi Aleksandru Velikom. Portretom je definisan lik imperatora nove svetske monarhije, veličanstvenost njegovog božanskog lica, apsolutno gospodarenje prirodom, istorijom i ljudima.

Škola Magister